Korte coaching met (Junior)ODC


INZICHT IN ONBEWUSTE TALENTEN…

ODC is een uniek en krachtig instrument dat jou niet zozeer inzicht geeft in wat je goed kunt maar veel meer in wat jij het liefste wilt. Anders dan andere testen om drijfveren te meten, brengt het ODC ook het onbewuste in kaart. Daarmee sluit de meting aan op het gedachtengoed van Jung (grondlegger analytische psychologie) dat ons dagelijks denken en handelen voor 90% door ons onbewuste worden gestuurd. En dat deze processen een grote invloed hebben op ons denken en handelen.
Heel belangrijk dus om dit onbewuste deel van jezelf beter in kaart te krijgen

Coaching met dit instrument helpt om werkelijk vanuit diepgang te kunnen veranderen. Te leren hoe je je talenten verder kunt ontwikkelen zodat energie die nu in de blokkades of aangeleerd gedrag verdwijnt wordt ingezet om meer vanuit je natuurlijke kracht te handelen. Daarmee wordt de kern van de coachvraag sneller geraakt, iets waar anders over het algemeen vaak meerdere gesprekken voor nodig zijn. Om deze reden start (persoonlijke) coaching bij FréderIQ altijd met een ODC afname.

UITKOMSTEN EN RESULTAAT:

 • De ODC meting geeft inzicht in je natuurlijke talent (dat wat jou het meeste energie geeft) en de talenten die je nog kunt ontwikkelen (potentieel).
 • De ODC meting brengt je aangeleerde gedrag (kwetsbare kracht) in kaart en laat zien wat er gebeurt als je onder druk staat of in interactie met anderen bent.
 • De ODC meting brengt blokkades die jou belemmeren om volledig vanuit je natuurlijke kracht te leven en te werken aan de oppervlakte. En biedt daarmee voor groei en ontwikkeling.
 • Voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder stress.

ODC-2018

ODC kan worden ingezet bij:

 • het ontwikkelen van talenten/competenties
 • het vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke groei (persoonlijke effectiviteit)
 • loopbaanvraagstukken
 • het omgaan met stress en voorkomen van burn-out
 • terugkerende patronen en uitdagingen op gebied van werk en sociale interactie.

HOE WERKT HET?

Een individueel ODC assessment bestaat uit:

 • een meting van maximaal 15 minuten.
 • een persoonlijke terugkoppeling van anderhalf uur.
 • een uitgebreide automatisch gegenereerde rapportage.

Een teamassessment bestaat uit:

 • afzonderlijke metingen van de individuele teamleden.
 • een persoonlijke terugkoppeling van anderhalf uur per teamlid.
 • uitgebreide automatisch gegenereerde rapportage per teamlid.
 • plenaire bespreking van het ODC teamprofiel met het hele team.

NIEUW: ODC VOOR JONGEREN (ODC Junior)

Sinds kort is er ook een op jongeren aangepaste versie van de ODC meting op de markt. Deze meting is qua opzet en werking idem als de ODC meting voor volwassenen maar qua taal en beschrijvingen aangepast aan jongeren van 11 – 18 jaar. Met de Junior ODC meting (binnenkort Saga Compass) krijgen jongeren een compleet beeld van hun (onbewuste) drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Om zo een bewustere keuze te kunnen maken als het gaat om middelbare school, profielkeuzes, vervolgopleiding of baan. Promotiekorting: momenteel betaalt u voor een Junior ODC meting alleen de kosten van het terugkoppelgesprek. De digitale afname is nu nog kosteloos.

De Jongeren ODC meting helpt jongeren bij vraagstukken over:

 • studie-, beroeps- of profielkeuze.
 • vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke groei.
 • ontdekken en ontwikkelen van talenten.
 • vergroten van de eigen zelfstandigheid, kracht en passie.

ODC gezinsanalyse

Sinds kort werkt FréderIQ ook met het inzetten van ODC afnames bij gezinnen. Hierbij wordt bij alle gezinsleden een individuele afname gedaan die per gezinslid persoonlijk wordt teruggekoppeld. Vervolgens vindt allereerst een terugkoppeling aan beide ouders plaats (over de patronen in het gezin als geheel) en enige tijd later de terugkoppeling waarbij alle gezinsleden aanwezig zijn.

ODC gezinsanalyses zijn geschikt bij:

 • gezins- en opvoedingsvraagstukken.
 • gezinnen waar veel onbegrip voor elkaar een rol speelt.
 • het inzichtelijk maken welke (belemmerende) gezinspatronen er spelen.
 • het inzichtelijk maken van de aanwezige talenten in het gezin.

FréderIQ is één van de weinige coachpraktijken in Nederland die gecertificeerd is om de Junior ODC meting af te nemen