Talent- en carrière ontwikkeling


Talentontwikkeling is hotter dan ooit. Technologische vernieuwingen vliegen ons om de oren en bij veel mensen ontstaat daardoor een steeds grotere behoefte aan ontwikkeling. Bij blijven is de crux. Maar hoe zorg je er nu voor dat je daadwerkelijk duurzaam inzetbaar blijft in de organisatie waarin je werkt? Of dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt van de toekomst? En dat je, ook als ‘oudere werknemer’ je kennis en ervaring kunt blijven inzetten?
Inzicht in je talenten (wat kan ik en wat wil ik) helpt om je verder te kunnen ontwikkelen en je carrière kansen flink te vergroten. De trajecten van FréderIQ helpen jou om nóg meer uit jezelf te halen. Naast inzicht in je talenten ontdek je waar nog nog ruimte voor ontwikkeling is en hoe je dat het beste aan kunt pakken. Met als resultaat vergroting van jouw persoonlijke effectiviteit. En mogelijk een nieuw perspectief, passend bij jouw specifieke kwaliteiten en mogelijkheden binnen een organisatie waarin al die talenten ook daadwerkelijk tot hun recht komen.

Zie ook:

VOOR WERKGEVERS

Voor de meeste mensen heeft werk een centrale plek in hun leven. Als organisatie wil je de juiste medewerker op de juiste plek en als medewerker wil je voldoening halen uit je werk. Dat managen van loopbanen binnen een veranderende organisatie in een dynamische arbeidsmarkt vraagt nogal wat. In de praktijk spelen er soms zaken die deze balans verstoren en kan het zinvol zijn hier advies bij te vragen.
Naast het bieden van persoonlijke coaching aan uw medewerkers is FréderIQ ook als interim professional inzetbaar. In de rol van mobiliteitsadviseur, casemanager, coach of trainer, voor vraagstukken en tijdelijke opdrachten op gebied van door- en uitstroom, loopbaan en ontwikkeling van uw medewerkers. Om daarmee bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie en het arbeidsplezier van uw medewerkers.

Wat hebben een aantal succesvolle topmannen en ruim twee procent van de zwervers in Nederland met elkaar gemeen?

Ze zijn hoogbegaafd.

DUURZAMERE ORGANISATIES MET INZET VAN ODC

ODC is een uniek en krachtig instrument dat inzicht geeft in de onbewuste talenten van een individu. De meting sluit aan op het gedachtengoed van Jung dat ons dagelijks denken en handelen voor 90% door ons onbewuste worden gestuurd. Coaching met dit instrument helpt om werkelijk vanuit diepgang te kunnen veranderen.

Ingezet in organisaties leidt de inzet van het ODC tot verhoging van de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers en daarmee tot een gezondere, duurzame organisatie waarin medewerkers vanuit intrinsieke motivatie samenwerken en bijdragen. Bij competentiemanagement kan ODC bijvoorbeeld worden ingezet om te onderzoeken welke competenties wel en niet ontwikkelbaar zijn, wat natuurlijke talenten zijn en in welk gebied iemand aangepast gedrag vertoont en onder druk minder kan gaan presteren. Bij selectie, aanname of benoeming kan met behulp van het ODC de best passende ‘fit’ gevonden worden. Op basis van ODC inzichten kan optimale teamvorming plaatsvinden (High Performance). Kortom: ODC inzichten maken dat mensen hun natuurlijke talenten beter leren inzetten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Zie ook de pagina coaching met het ODC

HOOGBEGAAFDHEID IN ORGANISATIES

Hoogbegaafden beschikken over veel eigenschappen die voor werkgevers van grote waarde kunnen zijn. Helaas is dit ongekende potentieel niet altijd even makkelijke op te sporen. Veel HR-afdelingen werken met een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. De cijfers zijn indrukwekkend: op elke 100 medewerkers zijn er minstens twee hoogbegaafd. In de ICT is dat zelfs vijf procent. En wat dacht je hiervan: 75% van de hoogbegaafden weet het niet van zichzelf. En het is ook begrijpelijk dat zij niet opvallen, want 84 procent heeft geen academische titel. Veel hoogbegaafden zijn onderpresteerders en dus niet te herkennen aan bijvoorbeeld uitzonderlijke prestaties. En dat is heel jammer want hoogbegaafde mensen hebben eigenschappen en talenten die zeer waardevol zijn voor de organisatie. Organisaties die van deze grote meerwaarde gebruik willen maken, doen dat het beste door verder te kijken dan het bevooroordeelde beeld van de succesvolle hoogbegaafde. Het is dus belangrijk dat zowel HR als leidinggevenden beter op de hoogte zijn wat hoogbegaafd zijn nu werkelijk inhoudt zodat ze deze medewerkers sneller zullen (h)erkennen.

FréderIQ ondersteunt werkgevers met oa informatie sessies bij het herkennen van hun (hoog)begaafde medewerkers.