Privacybeleid


Privacy-verklaring
FréderIQ, gevestigd aan Jan Steenlaan 5, 3941 CL Doorn, hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Fréderique van der Heijde is onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming en bereikbaar via info@frederiq.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
FréderIQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken gegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, activiteiten op onze website, en bankrekeningnummer. We verzamelen geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frederiq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FréderIQ gebruikt uw gegevens voor betalingsafhandeling, nieuwsbrief verzending, communicatie, dienstinformatie, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
FréderIQ neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FréderIQ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens maximaal 2 jaar na het beëindigen van de dienstverlening. Voor eerder verwijderen, neem contact op via info@frederiq.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden gedeeld met betrouwbare derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij waarborgen strikte beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw cookie-instellingen eenvoudig aanpassen in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming en bezwaar. Dien uw verzoek in bij info@frederiq.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten

Heeft u klachten over gegevensverwerking? Dien ze in bij info@frederiq.nl of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FréderIQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@frederiq.nl