Oudercursussen


Oudercursus ‘Omgaan met hoogbegaafdheid’

 

Wat?

Binnen de cursus ga ik met ouders in gesprek over de opvoeding van hun begaafde kinderen. Ik geef praktische handvatten en een duidelijke visie op (onder andere) de volgende onderwerpen:

 • Waarom is de opvoeding van mijn hoogbegaafde kind(eren) nou zo ‘anders’?
  • Inzichten in de gevoeligheden van hoogbegaafde kinderen.
  • Inzichten in de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen.
 • Hoe ga ik om met mijn eigen grenzen versus die van mijn kind als het gaat om….
 • de autonomie en het zelfbepalende gedrag van mijn kind?
 • mijn/onze eigen waarden en normen en wat we onze kinderen willen leren
 • het belang van verbindende communicatie bij opvoeding van hoogbegaafde kinderen.
 • Omgaan met dilemma’s
 • Hoe ga ik om met consequenties stellen (straffen en belonen)
 • Wat kan ik van mijn kind vragen als het gaat om meehelpen in het gezin?
  • Hoe ga ik om met de heftige emoties van mijn kind?
  • Hoe weet ik of ik mijn kind onder- of overvraag?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om uitdagingen aan te gaan?

Waarom?

Ouders van begaafde kinderen komen opvoedingssituaties tegen die niet standaard in de boeken beschreven staan. Conflicten om alledaagse dingen, het gevoel hebben een kind te onder- of overvragen, weinig mogelijkheid tot uitwisseling met andere ouders. Hiermee in vrede omgaan vergt specifieke kennis en begrip van de behoeften van hoogbegaafden.

 

Voor wie?

De oudercursus is bedoeld voor ouders met (hoog)begaafde kinderen van jong tot oud. Aan de cursus hebben inmiddels ouders deelgenomen van kinderen tussen de drie en de twintig jaar oud. De besproken informatie is toepasbaar op zowel kinderen in het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Er is bewust gekozen voor een setting waarbij (indien mogelijk) beide ouders/partners deelnemen.

 

Hoe?

Naast theoretische kaders, praktische informatie en handvatten vanuit mijn expertise, bieden deze avonden ook veel mogelijkheid voor de uitwisseling tussen ouders onderling en het bespreken van eigen opvoedingssituaties. Het is mijn ervaring dat dit een grote meerwaarde heeft.

 

Door wie?

De oudercursus is ontwikkeld door Fréderique van der Heijde (FréderIQ). Fréderique heeft haar eigen praktijk in opvoedondersteuning en coaching van ouders van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is zij ervaringsdeskundig waar het gaat om de uitdagingen waar je als ouders van hoogbegaafde kinderen voor kunt komen te staan.

 

Praktische zaken

De oudercursus bestaat uit drie avondbijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur en kost € 275,- per gezin. Het maximum aantal duo-inschrijvingen is 10.
De avonden starten om 19.30 uur, vanaf 19.15 is er inloop met een kopje koffie.